اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

رانش زمین میدان توحید گزارش نشده است

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی سازمان آتش نشانی تاکید کرد: خبر رانش زمین در سطح سواره میدان توحید گزارش نشده است.