اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

افغانستان معادلات را به هم زد!

درخواست حذف اطلاعات

در حالی که برخی از تجار و صادرکنندگان بعد از اجرای پیمان سپاری ارزی بارها نسبت به احتمال کاهش یا توقف صادرات هشدار داده بودند، جدیدترین آمارها نشان می دهد تنها صادرات به افغانستان با کاهش مواجه شده، اما صادرات ایران به مقاصد پاکستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع (cis) با افزایش همراه بوده است.