اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کلاهبرداری با شیوه کارت هوشمند درمان

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل روابط عمومی سازمان تاأمین اجتماعی ضمن هشدار به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی صدور هیچ گونه کارت هوشمند سلامت ندارد.