اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ماجرای قتل دختری که قاتلش را لو داد !

درخواست حذف اطلاعات

جوان متاهلی که دختر خاله اش را با انگیزه ای نامعلوم به قتل رساند، پنج شنبه گذشته، گوشی تلفن مقتول را بعد از چندین روز از ماجرای جنایت، تحویل کارآگاهان داد.