اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

صنعت نفت ایران پس از تحریم آمریکا

درخواست حذف اطلاعات

عهدشکنی امریکا در شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه با یک هدف مهم رخ داد؛ به زانو درآوردن اقتصاد ایران. از آنجایی که در صدر این اقتصاد صنعت نفت قرار دارد و به نوعی پیشران است، بیشترین اثر تحریم های امریکا هم قرار است به این بخش وارد شود.