اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دردسر بزرگ برای خودروهای پسابرجامی

درخواست حذف اطلاعات

در روزهای اخیر بازار خودرو نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر کشور تحت تاثیر شرایط کلی اقتصاد، تحرک چندانی نداشته است.